Funktionshinder

Kanske den mest givande möjligheten med klardrömmar är att de som inte kan uppleva i det verkliga livet sådant som de flesta tar för givet, de kan uppleva det i en klardröm!

Vi erbjuder 50% rabatt på vår kurs för dig med fysiska funktionshinder. Rabattkoden hittar du i kassan.

Scroll to Top